Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018

10/08/2018 09:05 - Xem: 1837
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

STT

Trích yếu nội dung

Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

97/QĐ-ĐT

19/01/2018

Tải về

2

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

98/QĐ-ĐT

19/01/2018

  Tải về

3

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

105/QĐ-ĐT

22/01/2018

  Tải về

4

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

126/QĐ-ĐT

26/01/2018

  Tải về

5

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

127/QĐ-ĐT

26/01/2018

  Tải về

6

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

162/QĐ-ĐT

5/02/2018

  Tải về

7

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

163/QĐ-ĐT

5/02/2018

  Tải về

8

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

164/QĐ-ĐT

5/02/2018

  Tải về

9

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

186/QĐ-ĐT

12/02/2018

  Tải về

10

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

222/QĐ-ĐT

28/02/2018

  Tải về

11

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

276/QĐ-ĐT

7/03/2018

  Tải về

12

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

962/QĐ-ĐHNL-ĐT

17/7/2018

  Tải về

13

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

963/QĐ-ĐHNL-ĐT

17/7/2018

  Tải về

14

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

964/QĐ-ĐHNL-ĐT

17/7/2018

  Tải về

15

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

965/QĐ-ĐHNL-ĐT

17/7/2018

  Tải về

16

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1095/QĐ-ĐHNL-ĐT

9/8/2018

  Tải về

17

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1096/QĐ-ĐHNL-ĐT

9/8/2018

  Tải về

18

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1097/QĐ-ĐHNL-ĐT

9/8/2018

  Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN