Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2021

30/03/2021 08:10 - Xem: 1510
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2021

STT

Trích yếu nội dung

Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

 79/QĐ,ĐHNL-ĐT

26/01/2021

Tải về

2

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

80/QĐ,ĐHNL-ĐT

26/01/2021

Tải về

3

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

81/QĐ,ĐHNL-ĐT

26/01/2021

Tải về

4

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

110/QĐ,ĐHNL-ĐT

02/02/2021

Tải về

5

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

149/QĐ,ĐHNL-ĐT

24/02/2021

Tải về

6

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

150/QĐ,ĐHNL-ĐT

24/02/2021

Tải về

7

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

232/QĐ,ĐHNL-ĐT

30/03/2021

Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN