Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2019

31/12/2019 07:20 - Xem: 1754
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

STT

Trích yếu nội dung

Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

157/QĐ,ĐHNL-ĐT

12/02/2019

     Tải về

2

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

158/QĐ,ĐHNL-ĐT

12/02/2019

  Tải về

3

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

160/QĐ,ĐHNL-ĐT

12/02/2019

  Tải về

4

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

528/QĐ,ĐHNL-ĐT

6/5/2019

  Tải về

5

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

529/QĐ,ĐHNL-ĐT

6/5/2019

  Tải về

6

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

530/QĐ-ĐHNL-ĐT

6/5/2019

  Tải về

7

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

567/QĐ-ĐHNL-ĐT

15/5/2019 

 Tải về

8

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1139/QĐ-ĐHNL-ĐT

13/8/2019 

 Tải về

9

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1140/QĐ-ĐHNL-ĐT

13/8/2019 

 Tải về

10

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1141/QĐ,ĐHNL-ĐT

13/8/2019

 Tải về

11

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1142/QĐ,ĐHNL-ĐT

13/8/2019

 Tải về

12

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1143/QĐ,ĐHNL-ĐT

13/8/2019

 Tải về

13

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1144/QĐ,ĐHNL-ĐT

13/8/2019

 Tải về

14

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1274/QĐ,ĐHNL-ĐT

9/9/2019

 Tải về

15

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1275/QĐ-ĐHNL-ĐT

9/9/2019

 Tải về

16

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1276/QĐ-ĐHNL-ĐT

9/9/2019

 Tải về

17

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1330/QĐ-ĐHNL-ĐT

23/9/2019 

 Tải về

18

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1780/QĐ-ĐHNL-ĐT

24/12/2019 

 Tải về

19

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1865/QĐ-ĐHNL-ĐT

31/12/2019 

 Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN