Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017

Căn cớ Quyết định 1548/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐRL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm