Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016

15/03/2016 15:27 - Xem: 1118
Căn cứ Quyết định số 1548/QĐRL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN