Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng KKHT kỳ I năm học 2021-2022 họp trực tuyến ngày 16/11/2021

Xem thêm
Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022

Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022

Căn cứ vào tờ trình ngày 25/10/2021 về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Xem thêm
Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Thực hiện công văn số 1433/ĐHTN- HSSV ngày 19/8/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Xem thêm
Quyết định về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-202

Quyết định về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-202

Căn cứ vào tờ trình ngày 24/6/2021 về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Xem thêm
Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho SV khóa 48TY

Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho SV khóa 48TY

Hiện nay Nhà trường đã tổng hợp xong học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 48 TY hệ chính quy

Xem thêm
Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Thực hiện thông báo về việc giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023 của Ủy ban giải thưởng KOVA, Trường Đại học Nông Lâm được phân bố 06 sinh viên tham dự xét giải thưởng

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2018-2020

Xem thêm
Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi

Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi có nguyện vọng trao tặng 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho sinh viên của nhà trường nhân dịp khai mạc giải marathon CBVC năm 2020

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích kỳ I năm học 2020-2021 họp ngày 30/10/2020

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho SV K48 hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho SV K48 hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 8/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Thực hiện Thông báo số 09/20100 giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 của Tập đoàn Sơn KOVA

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 8/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

Xem thêm
Công văn xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Công văn xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Thực hiện công văn số 596/ĐHTN- CTHSSV ngày 30/3/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Xem thêm
Danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tại trợ từ năm 2015-2019

Danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tại trợ từ năm 2015-2019

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2015-2019

Xem thêm
Công văn trao học bổng Tài năng Việt

Công văn trao học bổng Tài năng Việt

Thực hiện Công văn số 33/BGDĐT-GD CT HSSV ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục về việc trao học bổng Tài năng Việt

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-ĐHNL ngày 31/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

Xem thêm