Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học
TUAF_Mẫu QL đề tài NCKH cấp cơ sở

TUAF_Mẫu QL đề tài NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở được ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-ĐHNL-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Xem thêm
Bộ NN&PTNT_Mẫu QL DAKNTW và nhiệm vụ KN thường xuyên

Bộ NN&PTNT_Mẫu QL DAKNTW và nhiệm vụ KN thường xuyên

Biểu mẫu quản lý DAKNTW và nhiệm vụ KN thường xuyên của Bộ NN&PTNT được ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020

Xem thêm