Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
08/12/2023 Các phụ biểu của dự toán NSNN năm 2024
08/12/2023 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2024
23/11/2022 Các phụ biểu của dự toán NSNN năm 2023
23/11/2022 Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2023
30/11/2021 Các biểu phụ lục Kế hoạch & Dự toán NSNN năm 2022
22/01/2021 Thông báo về việc xây dựng dự toán NSNN và kế hoạch hoạt động của đơn vị năm 2021
05/02/2020 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch hoạt động của các đơn vị năm 2020
19/12/2019 Thông báo về một số nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018
20/05/2019 Quyết định điều chỉnh khoản phải nộp từ lệ phí KTX K năm học 2018-2019
05/01/2019 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019
23/11/2017 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
21/09/2017 Đại hội chi bộ phòng kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2017-2020 Cập nhật
18/06/2015 Thông báo về việc hỗ trợ cho cán bộ viên chức đi tham quan, nghỉ mát hè 2015
23/05/2015 Đánh giá cao của đoàn kiểm toán học bổng Happel tại Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Cập nhật
10/11/2014 Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015 Cập nhật
20/06/2013 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
21/12/2012 Thông báo về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2013 Cập nhật