Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
28/06/2022 Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2021-2022 Cập nhật
30/05/2022 Công văn V/v phân công triển khai nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Bộ GD&ĐT
30/05/2022 Công văn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Nông Lâm
21/01/2022 Quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" năm học 2021 - 2022
29/11/2021 Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí thi đua năm học 2021 - 2022
09/11/2021 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2020 - 2021
29/10/2021 Quyết định V/v tặng Cờ thi đua năm học 2020 - 2021 (Tập thể nhỏ)
29/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 (Tập thể nhỏ)
29/10/2021 Quyết định V/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 (Tập thể Trường Đại học Nông Lâm)
19/10/2021 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2020 - 2021 (Bằng khen cống hiến)
18/10/2021 Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021
28/09/2021 Quyết định V/v tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho cho các tập thể và cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2020 - 2021
07/07/2021 Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021
07/07/2021 Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021
15/06/2021 Quyết định V/v phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
21/05/2021 Hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021
10/05/2021 Tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 (ĐHTN)
23/04/2021 Quyết định V/v ban hành bộ tiêu chí thi đua năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Nông Lâm
26/02/2021 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
20/11/2020 Quyết định V/v ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng trong Trường Đại học Nông Lâm