Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Tin tức

Kết quả nghiệm thu các sản phẩm thuộc đề tài KH&CN cấp Nhà nước

09/11/2021 08:17 - Xem: 1102

Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-ĐHNL-KHCN ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước, Hội đồng nghiệm thu các sản phẩm thuộc đề tài: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên và Cao Bằng – Chủ nhiệm: TS. Hồ Lương Xinh đã tiến hành họp đánh giá kết quả các sản phẩm thuộc đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Văn Điền - Trường Đại học Nông Lâm - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lê Minh - Trường Đại học Nông Lâm, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông – Trường Đại học Nông Lâm, PGS.TS. Đỗ Xuân Luận - Trường Đại học Nông Lâm, TS. Hà Quang Trung – Trường Đại học Nông Lâm.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các sản phẩm thuộc đề tài được đánh giá, nghiệm thu: Báo cáo kiến nghị các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025; Báo cáo đề xuất phát triển mô hình du lịch cộng đồng dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng NTM tại Điện Biên và Cao Bằng; Báo cáo đề xuất phát triển mô hình du lịch cộng đồng dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng NTM tại Điện Biên và Cao Bằng.

Hội đồng kết luận: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh.

Một số hình ảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu:

PGS.TS. Trần Văn Điền - Chủ tịch hội đồng phát biểu bắt đầu cuộc họp

PGS.TS. Lê Minh -  Ủy viênThư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng

TS. Hồ Lương Xinh - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện của các sản phẩm

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông đọc ý kiến nhận xét cho các sản phẩm của đề tài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN