Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

21/09/2021 10:03 - Xem: 1118
Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy, áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 750/QĐ-ĐHNL-HSSV 20/9/2021 Tải về
2 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 917/QĐ-ĐHNL-HSSV 11/11/2021 Tải về
3 Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 138/QĐ-ĐHNL-HSSV 03/3/2022 Tải về
4 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 220QĐ-ĐHNL-HSSV 01/4/2022 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN