Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

13/03/2023 14:55 - Xem: 577
Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN