Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2022-2023

26/08/2022 08:24 - Xem: 1187
Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 708/QĐ-ĐHNL-HSSV 23/8/2022 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 808/QĐ-ĐHNL-HSSV 29/9/2022 Tải về
3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy 917/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/11/2022 Tải về
4 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 968/QĐ-ĐHNL-HSSV 14/11/2022 Tải về
5 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 145/QĐ-ĐHNL-HSSV 02/3/2023 Tải về
6 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 242/QĐ-ĐHNL-HSSV 30/3/2023 Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN