Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Vũ Thị Kim Hảo

08/08/2022 14:26 - Xem: 840

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Quản lí đất đai cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Vũ Thị Kim Hảo về đề tài: “Nghiên cứu tác động của một số nội dung quản lý đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngành: Quản lí đất đai; Mã số: 9.85.01.03.

Thời gian: 8 giờ,  ngày 19 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN