Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận

05/05/2022 16:00 - Xem: 610

Tên đề tài luận án: Đặc điểm sinh trưởng và mối tương quan đa hình gen POU1F1 với tính trạng sinh trưởng của dê địa phương Định Hóa"; Ngành: Chăn nuôi; Mã số: 9.62.01.05

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Trần Văn Phùng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
  2. TS. Phạm Bằng Phương, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 8 giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp A4, trường Đại học Nông Lâm

 Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN