Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận

05/11/2021 16:30 - Xem: 997

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Thuận với đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và mối tương quan một số đa hình gen với tính trạng sinh trưởng của dê địa phương Định Hóa ". Ngành: Chăn nuôi; Mã số: 9. 62. 01. 05.

Thời gian: 8 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Hình thức họp: Trực tuyến.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN