Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Thu Huyền

01/09/2021 14:30 - Xem: 906

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Huyền

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên " thuộc ngành Khoa học cây trồng, mã số: 9.62.01.10.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Trần Văn Điền, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
  2. PGS.TS. Trần Thị Trường, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian: 8 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm (bảo vệ theo hình thức trực tuyến).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN