Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Quách Hoàng Long

07/04/2021 00:00 - Xem: 957

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Quách Hoàng Long.

Tên đề tài:Nghiên cứu môi trường đất trong khai thác quặng sắt và đề xuất giải pháp phục hồi đất tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.

Ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 9.44.03.01.

Người hướng dẫn khoa học:

1.     PGS.TS. Đỗ Thị Lan

2.     PGS.TS.  Đào Châu Thu

Thời gian: 8  giờ, ngày 22 tháng  4  năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN