Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Văn Bẩy

13/09/2021 16:19 - Xem: 1444

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Văn Bẩy

Tên đề tài luận án: “Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ".

Ngành: Phát triển nông thôn; Mã số: 9.62.01.16.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Dương Văn Sơn

2. PGS.TS. Lê Anh Tài

Thời gian: 8 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN