Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Lê Tuấn Định

04/05/2022 10:00 - Xem: 1183

 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Quản lý đất đai cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Lê Tuấn Định, khóa 18 của Trường Đại học Nông Lâm với đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngành: Quản lý Đất đai; Mã số: 9. 85. 01. 03.

Thời gian: 8 giờ, ngày 17 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN