Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên vay vốn tín dụng thông qua hộ gia đình năm học 2022-2023

06/09/2022 17:00 - Xem: 686
Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của THủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN