Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Phạm Xuân Thiều

06/09/2022 09:04 - Xem: 884

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Quản lý đất đai cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Phạm Xuân Thiều, khóa 17 của Trường Đại học Nông Lâm với đề tài: Đánh giá khả năng thích hợp đất đai vùng gò đồi phục vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Ngành: Quản lý Đất đai; Mã số: 9. 85. 01. 03.

Thời gian: 8 giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN