Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
20/02/2022 Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường Cập nhật
09/02/2022 QĐ số: 127/QĐ-ĐHTN ngày 28/1/2022 về Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên
26/04/2021 Phân công đơn vị phụ trách tiêu chuẩn đánh giá xếp loại các đơn vị đào tạo trong ĐHTN năm học 2020 - 2021
04/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trình độ đại học của trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
21/03/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác dự giờ của trường Đại học Nông Lâm
31/12/2019 Thanh lý hợp đồng bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo
09/05/2019 Quyết định về việc thay đổi hình thức thu tiền điện điều hòa, điện hợp đồng dịch vụ, giao khoán của các đơn vị
11/06/2018 Thông báo về việc hỗ trợ tiền nghỉ mát hè năm 2018
20/12/2017 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
11/10/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2016
19/05/2016 21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân Cập nhật
16/05/2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
29/03/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến tháng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2016
29/03/2016 Thông báo về việc chi quà nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương
22/01/2016 Thông báo về việc chi quà tết Bính Thân năm 2016
07/12/2015 Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí để đăng tải các công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học Cập nhật
15/11/2013 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
27/03/2012 Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiên sĩ ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng BGD và ĐT