Ba công khai
BCK
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Công khai thông tin năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017 và theo Đại học Thái Nguyên (Biểu mẫu 17 đến Biểu mẫu 20)
Công khai thông tin năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017 và theo Đại học Thái Nguyên (Biểu mẫu 17 đến Biểu mẫu 20)

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Công khai thông tin theo Thông tư 36/2017 và theo Đại học Thái Nguyên Năm học 2019-2020 (Biểu mẫu 17 đến Biểu mẫu 20)
Công khai thông tin theo Thông tư 36/2017 và theo Đại học Thái Nguyên Năm học 2019-2020 (Biểu mẫu 17 đến Biểu mẫu 20)

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thông báo số 1651/TB-ĐHNL-KHTC ngày 6/12/2018 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục M
Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục M

Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo: công khai kết quả đánh giá ngoài, nghị quyết và kiến nghị của hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục L
Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục L

Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học, thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự

Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục K
Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục K

Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài: Công khai thông tin và các điều kiện đảm bảo chất lượng của đơn vị liên kết, quy mô, trình độ đào tạo tại đơn vị liên kết, hình thức liên kết;

Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục I
Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục I

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: tên các dự án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ trì và các thành viên tham gia, đối tác trong nước và quốc tế, thời gian và kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn

	Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục G
Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục G

Công khai các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục E
Thông tư số 36/2017 - Điều 7 - Khoản 1 - Mục E

Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: công khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt

Web các đơn vị
Đang online 4169
Hôm nay 15131
Hôm qua 21069
Tuần này 137326
Tuần trước 149794
Tháng này 3935495
Tháng trước 4201823
Tất cả 43822393

Lượt truy cập: 43822393

Đang online: 4169

Ngày hôm qua: 21069

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ