Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

 

STT

Ảnh

Thông tin cá nhân

 1.  

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\Untitled.jpg

ThS. Bùi Đình Lãm

- UV BTV - Bí thư Đoàn trường ĐHNL

- Điện thoại: 0988 018 584

- Email: lambk18052005@gmail.com

 1.  

Description: Avatar 3

TS. Trần Hải Đăng

UV BTV - Phó Bí thư Đoàn trường ĐHNL

-Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Môi trường

- Điện thoại: 0988398299

- Email:  trandang299@gmail.com

 

 1.  

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_0072.jpg

ThS. Dương Xuân Lâm

UV BTV - Phó Bí thư Đoàn trường ĐHNL

- Chủ tịch Hội sinh viên

- Điệnthoại: 0967222387

- Email:  duongxuanlam@tuaf.edu.vn

 1.  

Description: IMG_0604

ThS. Chu Văn Trung

UV BTV - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn trường ĐHNL

- Bí thư liên chi đoàn khoa QLTN

- Điệnthoại: 0972458856

- Email:  trung38dc@tuaf.edu.vn

 1.  

ThS. Lê Xuân Thành

- UV BTV Đoàn trường/Bí thư LCĐ ITC

- Điệnthoại: 01638080806

- Email:  tienthanhitc@gmail.com

 1.  

Description: tranthihoan

TS. Trần Thị Hoan

- UV BTV Đoàn trường/Bí thư LCĐ khoa CNTY

- Điệnthoại: 0988520086

- Email: tranthihoan@tuaf.edu.vn

 1.  

Description: anh the

Ths. Bùi Thị Hiếu

- UV BTV Đoàn trường/Bí thư LCĐ khoa Lâm nghiệp

- Điệnthoại: 0973999890

- Email: buihieu177@gmail.com

 1.  

Ths. Vũ Thị Kim Hảo

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0986906364

- Email: kimhao1991@gmail.com

 1.  

Description: IMG_0107

Ths. Dương Thị Cẩm Linh

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0982.781.088

- Email: duongthicamlinh@tuaf.edu.vn

 1.  

Description: 1

Ths. Lưu Hồng Sơn

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0973919486

- Email:  luuson.vp@gmail.com

 1.  

Description: Hà Phương

Ths. Đỗ Thị Hà Phương

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL/ Bí thư LCĐ khoa KT&PTNT

- Điệnthoại: 09171677688

- Email: phuongdth.tnu@gmail.com

 1.  

Description: 3X4 - Phu

Đc: Nguyễn Hà Phú

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL/ Bí thư LCĐ phòng –viện- trung tâm

- Điệnthoại: 0975900611

- Email: nguyenhaphu.ittn@gmail.com

 1.  

Description: 44

Ths. Nông Thị Phương Nhung

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL/ Bí thư LCĐ khoa Khoa học cơ bản

- Điệnthoại: 0968.193.698

- Email: npnhung91@gmail.com

 1.  

TS. Hà Duy Trường

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL/ Bí thư LCĐ khoa Nông học

- Điệnthoại: 0982263909

- Email: haduytruong@tuaf.edu.vn

 1.  

Description: IMG_2199

Ths. Trần Nhật Thắng

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0868039595

- Email: trannhatthang@tuaf.edu.vn

 1.  

Description: IMG_0024

Ths. Dương Thế Hiển

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0979596261

- Email: hienduong.thethao@gmail.com

 1.  

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\image1 (1).JPG

Đc: Nguyễn Văn Hòa

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0945964686

- Email: hoanguyen07tn@gmail.com

 1.  

Description: 1

Đc: Triệu Văn Cường

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 01655361123

- Email: kinodtttt@gmail.com

 1.  

Đc: Tạ Thùy Dung

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 01674514196

- Email: tathuydungtq96@gmail.com

 1.  

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_1403.jpg

Đc: Hoàng Hoài Nam

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0967844994

- Email: hoanghoainam994@gmail.com

 1.  

Đc: Hoàng Thị Trang Nhung

- UV BCH Đoàn trường ĐHNL

- Điệnthoại: 0967214621

- Email: trangnhung95n03@gmail.com

Lượt truy cập: 41051953

Đang online: 3200

Ngày hôm qua: 9985

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ