Ban Giám hiệu

1. BAN GIÁM HIỆU

2. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CỦA BAN GIÁM HIỆU.

PGS. TS. TRẦN VĂN ĐIỀN - Hiệu trưởng
- Phụ trách chung các hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

  Thái Nguyên

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác Hành chính – Tổ chức

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính;

+ Công tác Đào tạo đại học chính quy và đào tạo sau đại học;

Email: tranvandien@tuaf.edu.vn

GS.TS. NGUYỄN THẾ HÙNG - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ươm tạo công nghệ và khởi nghiệp;

+ Công tác Hợp tác quốc tế - Chương trình đào tạo tiên tiến

+ Công tác nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ và sinh viên

+ Công tác Công nghệ thông tin – Thư viện;

+ Công tác Truyền thông – Website tiếng Việt, tiếng Anh

Email: nguyenthehung@tuaf.edu.vn

PGS.TS. TRẦN VĂN PHÙNG - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Viện Khoa học sự sống;

+ Công tác Quản trị phục vục và xây dựng các dự án đầu tư cơ sở

  hạ tầng kỹ thuật;

+ Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Công tác Thanh tra pháp chế - Thi đua

Email: tranvanphung@tuaf.edu.vn

Lượt truy cập: 41490260

Đang online: 5630

Ngày hôm qua: 14744

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ