Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ II năm học 2022-2023

07/01/2023 09:06 - Xem: 716
Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

BÀI VIẾT LIÊN QUAN