Trang chủ Thông báo Thông báo khác
29/05/2017 15:34 - Xem: 1403

Kế hoạch đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về Khảo sát sơ bộ tại Nhà trường vào ngày 03/06/2017

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy và Nhà trường về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm. Theo công văn hướng dẫn của Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về việc chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trường đại học.

Thực hiện công văn số 603/KH-ĐHNL ngày 15/5/2017 về việc Thành lập các tiểu ban phục vụ đánh giá ngoài.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, nhóm chuyên trách, các tiểu ban, các cá nhân có liên quan triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ, như sau:

1.1. Thời gian

Thời gian Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ: Ngày 03/06/2017.

1.2. Thành phần tham gia

- Trung tâm KĐCLGD, bao gồm: Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; Giám đốc Trung tâm KĐCLGD; Cán bộ Trung tâm KĐCLGD; Quan sát viên.

- Trường Đại học Nông Lâm, bao gồm: Ban giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá; Trưởng/Phó các Viện/Phòng/Khoa/Trung tâm; Đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Nhà trường.

- Yêu cầu tất cả các thành phần được triệu tập của Nhà trường đến trước thời gian họp 15 phút (kế hoạch cụ thể được đăng ký trên lịch công tác tuần của Nhà trường).

1.3. Yêu cầu trang phục

- Đối với Nam giới: Áo sơ-mi trắng, thắt cà-vạt; đeo thẻ viên chức.

- Đối với Nữ giới: Áo dài truyền thống của Nhà trường.

1.4. Nghi thức đón tiếp

- Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng HCTC (cử mỗi đơn vị 01 lãnh đạo) đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại khu vực sảnh của Nhà trung tâm; hướng dẫn đoàn về phòng họp A1 hoặc hướng dẫn đoàn khi được yêu cầu.

- Phòng HCTC cử 01 lãnh đạo dẫn chương trình cho buổi khảo sát sơ bộ.

1.5. Công tác chuẩn bị

Các đơn vị chuẩn bị địa bàn khảo sát: Cơ sở vật chất, khu thực hành thực tập tại Trường và tại cơ sở Cao Bằng, Tuyên Quang…

Công tác chuẩn bị được liệt kê trong phần phụ lục kèm theo kế hoạch này (Phụ lục 01).

1.6. Chương trình khảo sát sơ bộ

Chương trình khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Phụ lục 02).

Trên đây là kế hoạch đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ ngày  03/06/2017. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch của Nhà trường. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, lãnh đạo đơn vị trực tiếp báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến.

Hoạt động khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài rất quan trọng đối với Nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến nội dung kế hoạch tới toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị sắp xếp thời gian, bố trí nhân lực phù hợp để công tác đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đạt hiệu quả cao.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong toàn trường (t/hiện); 

- Đăng tải website;

- Lưu VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

           

   PGS.TS.Trần Văn Điền

Thông báo Số: 657/KH-KT&ĐBCLGD: download

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 27209785

Đang online: 2199

Ngày hôm qua: 10177

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ