Ngành Kinh doanh nông nghiệp (Agricultural Business)

Mã ngành: 7620114

Trong tiến trình phát triển của đất nước Đảng và Nhà nước đã xác định nông nghiệp nông thôn có vai trò và vị trí chiến lược. Bởi sự phát triển của nông nghiệp nông thôn sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành khác. Trong thời đại hội nhập quốc tế và công nghệ 4.0, vị thế của nông nghiệp được đưa lên một tầm cao mới. Sản phẩm nông nghiệp đang  trở thành hàng hóa có giá trị cao trên thị trường trong nước và quốc tế mang lại lợi nhuận cao cho người sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

 Ngành Kinh doanh nông nghiệp trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức về kinh tế, quản trị, kinh doanh, thương mại và tài chính, trang bị các kỹ năng tự nghiên cứu, xây dựng, tổ chức và thực hiện phương án kinh doanh nông nghiệp. Người học có khả năng phân tích và hoạch định các chiến lược phát triển kinh doanh nông nghiệp, có thể tự phân tích và đánh giá được các hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế, chủ động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế .  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh nông nghiệp là chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ,  gồm 120 tín chỉ và được chia làm 3 khối kiến thức chính. Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm 42 tín chỉ nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về ngoại ngữ, tin học, tăng cường hiểu biết toàn diện cho sinh viên về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khối kiến thức cơ sở ngành gồm 21 tín chỉ,  trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản  về kinh tế, quản trị, kinh doanh, tài chính. Khối kiến thức chuyên ngành gồm 33 tín chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kinh doanh nông nghiệp, marketing, quản trị bán hàng, quản trị nhân sự, xây dựng và quản lý dự án kinh doanh, thương mại, đầu tư, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh, giao dịch đàm phán kinh doanh và các vấn đề liên quan đến kinh doanh nông nghiệp.  Các học phần được thiết kế có sự linh hoạt, đa dạng, phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy tốt nhất khả năng, sở trường và sự đam mê của sinh viên, đồng thời giúp sinh viên hòa nhập tốt nhất vào thị trường lao động. Chương trình đào tạo Kinh doanh nông nghiệp luôn được cập nhật các thông tin thời sự nhất về kinh doanh nông nghiệp trong và ngoài nước, giúp cho sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng tốt nhất về kinh doanh nông nghiệp sau khi ra trường. 

CHUYÊN NGÀNH

Quản trị kinh doanh nông nghiệp

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

* Kiến thức:

Áp dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị, kinh doanh trong hoạt động kinh doanh nông nghiệp. Sử dụng được các nghiệp vụ kế toán trong lĩnh vực kinh doanh

Vận dụng được kiến thức về thương mại, marketing, thị trường và khai thác được công nghệ thông tin truyền thông trong phát triển thương mại nông sản.

Vận dụng được các chính sách, luật kinh doanh vào thực tiễn kinh doanh nông nghiệp.

* Kỹ năng:

Sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào việc tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh trong đơn vị kinh doanh  nông nghiệp. Thực hiện thành thạo các hoạt động đàm phán kinh doanh, soạn thảo và thực hiện được các hợp đồng kinh doanh. Biết phân tích những biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới để điều khiển các hoạt động kinh doanh của đơn vị có hiệu quả. Vận dụng được các kỹ năng mềm: giao tiếp và làm việc theo nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề, thuyết trình, khai thác và tổng hợp thông tin, viết báo cáo. Xây dựng được các ý tưởng khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cử nhân ngành Kinh doanh nông nghiệp có thể làm nhân viên kinh doanh, nhà quản lý ở tất cả các loại hình công ty/doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm; doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá và nông sản, các hợp tác xã, trang trại nông nghiệp. Có thể làm cán bộ tư vấn về các vấn đề quản trị, kinh doanh, phát triển thị trường. Có thể làm công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước (sở Nông nghiệp, sở Công thương của các tỉnh thành; phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế ở các huyện thị). Có thể làm nhà nghiên cứu ở cơ quan nghiên cứu khoa học, giảng viên ở các cơ sở đào tạo có liên quan đến kinh doanh nông nghiệp và có thể tự khởi nghiệp.

LIÊN HỆ

TS. Hà Quang Trung- Trưởng khoa

0983640154

PGS.TS. Đinh Ngọc Lan- Trưởng bộ môn

0914389928

 

Lượt truy cập: 42277479

Đang online: 1688

Ngày hôm qua: 16265

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ