Ngành Khoa học cây trồng

 

Tại sao bạn nên theo học ngành Khoa học cây trồng?

             Ngành KHCT được xây dựng từ năm 1969 cùng với sự ra đời của Khoa Nông học và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Mục tiêu của ngành là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có khả năng tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp; có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cây trồng một cách hiệu quả, bền vững nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

             Với đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, trang thiết bị hiện đại, mô hình thực hành thực tập nghề nghiệp tiên tiến đảm bảo đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kết quả khảo sát vị trí việc làm cho thấy hàng năm có trên 80% sinh viên ra trường làm cho các cơ quan tuyển dụng đúng chuyên ngành được đào tạo, 10% đi học tập và làm việc tại nước ngoài (Nhật, Mỹ...) với thu nhập cao, ổn định.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

           Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành KHCT được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng của dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan (POHE). CTĐT được xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động và dự báo nhu cầu trong tương lai. Vì vậy, nội dung các môn học đáp ứng kiến thức và kỹ năng xã hội cần ở sinh viên tốt nghiệp; CTĐT được xây dựng theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, thực tập nghề nghiệp và rèn nghề vì vậy sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhiều hơn; Có nhiều chương trình thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp ở các nước có nền nông nghiệp tiên tiến như: Israel, Mỹ, Đức, Úc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc ở các Viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong nước; Có nhiều môn học chuyên ngành cho sinh viên lựa chọn đảm bảo tính chuyên sâu và liên thông.

Thời gian đào tạo 4 năm, gồm 120 tín chỉ được chia làm 2 khối kiến thức:

  • Khối kiến thức giáo dục đại cương: 42 tín chỉ (TC). Trong đó các học phần bắt buộc: 38 TC; các học phần tự chọn: 4 TC.
  • Khối giáo dục chuyên nghiệp: 78 TC, gồm: Kiến thức cơ sở ngành: 22 TC (các học phần bắt buộc: 18 TC, các học phần tự chọn: 4 TC); Kiến thức ngành: 28 TC (các học phần bắt buộc: 18 TC thuộc, các học phần tự chọn: 10 TC); Kiến thức bổ trợ: 9 TC (các học phần bắt buộc: 3 TC, các học phần tự chọn: 6 TC); Thực tập nghề nghiệp: 9 TC; thực tập tốt nghiệp: 10 TC); Rèn nghề: 5 TC (không thuộc số TC của CTĐT)

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  • Toán, Lý, Hóa (A00)
  • Toán, Hóa, Sinh (B00)
  • Toán, Văn, Hóa (C02)
  • Toán, Sinh, Địa (B02)

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

* Về kiến thức: Phát hiện và vận dụng được kiến thức cơ bản để phân tích, đánh giá giải quyết các vấn đề nảy sinh trong sản xuất cây trồng. Cụ thể là vận dụng kiến thức sinh hóa, sinh lý, đất…để giải thích mối quan hệ giữa các nhân tố sinh học với chu trình sản xuất; vận dụng kiến thức di truyền và chọn tạo giống cây trồng, đặc điểm sinh học của cây trồng trong chọn, tạo và sản xuất giống cây trồng; vận dụng kiến thức về đặc điểm sinh học, kỹ thuật trồng trọt, dinh dưỡng cây trồng, quản lý nhằm tổ chức sản xuất cây trồng; vận dụng kiến thức tổng hợp trong quản lý, kỹ thuật và khuyến nông nhằm tổ chức nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt; vận dụng kiến thức quản lý và phát triển thị trường để xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm theo chuỗi giá trị.

* Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo và chuyển giao được quy trình sản xuất một số cây trồng chính; Tổ chức sản xuất và đánh giá được chất lượng một số giống cây trồng; thu thập, xử lý thông tin và tổng kết kết quả trong nghiên cứu, sản xuất và xây dựng đề án phát triển; điều tra, phát hiện được sâu bệnh hại cây trồng và đề xuất phương án phòng trừ; Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm; Ứng dụng công nghệ tin học trong điều hành sản xuất; Làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực để làm việc tại các công ty giống cây trồng, công ty phân bón, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, các công ty chăm sóc cây trồng, công ty hoá chất nông nghiệp….;
  • Các trang trại nông nghiệp ở các nước tiên tiến như: Israel, Mỹ, Đức, Úc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản…;
  • Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực trồng trọt;
  • Các cơ quan quản lý, đào tạo, nghiên cứu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu rau quả, viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên…

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: xem chi tiết tại đây

Lượt truy cập: 42278006

Đang online: 1911

Ngày hôm qua: 16265

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ