Trang chủ Ngành đào tạo • Ngành Lâm sinh
01/04/2019 14:37 - Xem: 3345

Ngành lâm nghiệp

Đào tạo kỹ sư lâm nghiệp, có khả năng quản lý, tổ chức trong lĩnh vực lâm nghiệp; nông – lâm nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội dung chính của chương trình đào tạo phân chia theo 2 chuyên ngành Lâm nghiệp và Nông lâm kết hơp, bao gồm những kiến thức, kỹ năng về điều tra quy hoạch tài nguyên rừng, quy hoạch nông lâm nghiệp, kỹ thuật vườn ươm, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tổ chức quản lý sản xuất và các kiến thức, kỹ năng hỗ trợ cho công tác quản lý, phát triển nguồn tài nguyên rừng như sinh thái rừng, động thực vật rừng, khí tượng thủy văn nông lâm nghiệp, luật và chính sách thực thi nông lâm nghiệp.

Sinh viên đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh,...

CHUYÊN NGÀNH

 • Lâm nghiệp
 • Nông lâm kết hợp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý
 • Toán, Văn, Sinh
 • Toán, Hóa, Sinh

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp được trang bị kiến thức về kỹ thuật lâm sinh, công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá trong lâm nghiệp cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án quản lý trong lâm sinh trồng rừng.

Sinh viên chuyên ngành Nông lâm kết hợp được trang bị kiến thức về kỹ thuật Lâm nghiệp – Nông nghiệp và chăn nuôi thú y, công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá trong sản xuất Nông lâm nghiệp cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án xây dựng quy hoạch trong Nông lâm kết hợp.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp sinh viên học ngành này có thể làm ở các cơ quan sự nghiệp nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý lâm nghiệp và môi trường, Trạm nghiên cứu lâm nghiệp, các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các lâm trường, các chương trình dự án phát triển nông thôn; Sở, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, Chi cục phát triển lâm nghiệp các Hội làm vườn, Hội Nông dân, Hội phụ nữ….). Các trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ quản lý nông lâm nghiệp tại địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp, các lâm trường và trang trại lớn...

Cụ thể

 •  Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổng Cục lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở khoa học và công nghệ, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại cấp tỉnh, huyện, xã, phòng khuyến nông lâm, lâm trường.
 • Các doanh nghiệp lâm nghiệp, sản xuất và chế biến sản phẩm lâm nghiệp, trung tâm chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.
 • Các viện nghiên cứu  lâm nghiệp: Viện nghiên cứu lâm nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.…
 • Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề, …
 • Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế.
 • Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành đào tạo lâm nghiệp, nông-lâm nghiệp.         

  Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:

 

Liên hệ

Thầy Dương Văn Thảo (Trưởng khoa) 0968.732.218;

Thầy Nguyễn Thanh Tiến (Phó khoa) 0988.757.733;

Thầy Phạm Đức Chính (Bí thư đoàn); 0985.355.340.

Mọi thông tin khác xem thêm trên trang www.tuaf.edu.vn

Lượt truy cập: 41450724

Đang online: 4672

Ngày hôm qua: 13653

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ