Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Đào tạo kỹ sư quản lý tài nguyên rừng chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và các chức năng nghiệp vụ khác của rừng. Mục tiêu của ngành nhằm đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung về: Xã hội học, Xã hội học nông thôn, Sinh lý thực vật, Thống kê lâm nghiệp, Đất – lập địa, Thực vật rừng, sinh thái rừng, Khí tượng – thủy văn rừng; có kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng: Trồng rừng, Phòng chống cháy rừng, Quy hoạch và điều chế rừng, Quản lý sử dụng đất , Côn trùng lâm nghiệp, Bệnh hại rừng, Đo đạc và bản đồ, ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên rừng, Đa dạng sinh học, Điều tra rừng, Quản lý rừng bền vững, Kinh tế tài nguyên môi trường, động vật rừng, …

CHUYÊN NGÀNH

 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Sinh thái và Bảo tồn đa dạng sinh học

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Hóa, Sinh
 •  Toán, Văn, Hóa
 • Toán, Sinh, Địa lý

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Sinh viên được trang bị kiến thức về sinh thái môi trường, hệ sinh thái rừng, tính đa dạng sinh học và sự cần thiết của bảo tồn đa dạng sinh học, kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá tài nguyên rừng và môi trường cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan, về sinh thái nhân văn để làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng và môi trường, thiết kế các phương án bảo tồn đa dạng sinh học và đánh giá tác động tới môi trường sinh thái.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý tài nguyên rừng, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ, các trung tâm và quỹ phát triển rừng tại các tỉnh và huyện và các đơn vị khuyến nông lâm cùng các dự án liên quan.

Cụ thể:

 • Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Cục kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT,  Sở khoa học và công nghệ Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại cấp tỉnh, huyện, xã, phòng khuyến nông lâm, hạt kiểm lâm, lâm trường.
 • Các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu gỗ, các trung tâm bảo vệ và phát triển rừng: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.
 • Các viện nghiên cứu lâm nghiệp: Viện nghiên cứu lâm nghiệp,  Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Viện tài nguyên sinh vật, Các viện nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật, viện nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, viện sinh thái …
 • Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề, …
 • Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế.
 • Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. 
 • Các doanh nghiệp du lịch sinh thái, các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân.

Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:

 

Liên hệ

Thầy Dương Văn Thảo (Trưởng khoa) 0968.732.218;

Thầy Nguyễn Thanh Tiến (Phó khoa) 0988.757.733;

Thầy Phạm Đức Chính (Bí thư đoàn); 0985.355.340.

Mọi thông tin khác xem thêm trên trang www.tuaf.edu.vn

Lượt truy cập: 42161847

Đang online: 2275

Ngày hôm qua: 17324

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ