Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

31/08/2022 09:10 - Xem: 1272
Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 738/QĐ-ĐHNL-HSSV 30/08/2022 Tải về
2 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 809/QĐ-ĐHNL-HSSV 29/9/2022 Tải về
3 Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy 918/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/11/2022 Tải về
4 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 969/QĐ-ĐHNL-HSSV 14/11/2022 Tải về
5 Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 146/QĐ-ĐHNL-HSSV 02/3/2023 Tải về
6 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy 243/QĐ-ĐHNL-HSSV 30/3/2023 Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN