Trang chủ Khoa học công nghệ
14/08/2015 15:30 - Xem: 4909

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 1859 - 4581) công bố các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chưa đăng ở các ấn phẩm khác.

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 1859 - 4581) công bố các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chưa đăng ở các ấn phẩm khác.

2. Bài viết được soạn thảo trên máy vi tính, sử dụng UNICODE font Times New Roman, sắp xếp theo các phần theo thứ tự như sau:

TÊN BÀI: Chữ in, Font 14 bold

TÊN TÁC GIẢ: Chữ thường, Font 12 bold, với foot notes là tên cơ quan cho (các) tác giả và địa chỉ tác giả để liên hệ (corresponding author)

TÓM TẮT: font 10, ít nhất 250 từ và không quá 350 từ trong một đoạn văn, không xuống hàng. Từ khóa: 5 - 7 từ, xếp theo thứ tự A – Z.

MỞ ĐẦU/ĐẶT VẤN ĐỀ: font 12

NGUYÊN/VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP: font 12

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: font 12 (có thể tách riêng phần KẾT QUẢ và THẢO LUẬN)

KẾT LUẬN: font 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO: font 10

Phần tiếng Anh ở cuối bài gồm:

TÊN BÀI TIẾNG ANH: Chữ in, Font 14, bold

TÊN TÁC GIẢ: Không bỏ dấu, chữ thường, font 12 bold, footnotes cho tác giả để liên hệ (corresponding author)

SUMMARY (tiếng Anh): font 10, một đoạn văn 250-350 từ không xuống hàng.

Keywords: (tiếng Anh), 5-7 từ, xếp theo thứ tự A – Z.

3. Một số hướng dẫn cần thiết

3.1. Cách viết tài liệu tham khảo

Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn (); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu + et al., năm, ví dụ: (Nguyễn Văn A et al., 2005). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa hai tác giả thành chữ “và”, thay cụm từ “et al.” bằng cụm từ “đồng tác giả”, năm để trong ngoặc đơn, ví dụ: … Nguyễn Văn A và Trần Văn B (2006)…., …Nguyễn Văn A và đồng tác giả (2005). Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A – Z; tên tạp chí quốc tế viết tắt theo quy định quốc tế, không có dấu chấm sau chữ viết tắt. Tham khảo Danh mục viết tắt các Tạp chí Quốc tế trên mạng Pubmed tại trang Web sau:

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/noprov/loftext_full_noprov.html); tên tạp chí trong nước, tên sách và các tài liệu khác viết đầyđủ; thứ tự viết: Họ, tên các tác giả - năm xuất bản - tên sách, tên bài báo - tên tạp chí đối với bài báo, hoặc tên nhà xuất bản và nơi xuất bảnđối với sách - tập, số - trang đầu và trang cuối của tài liệu.

Đặc biệt lưu ý, chỉ những trích dẫn nêu trong bài mới được ghi vào Tài liệu tham khảo.

3.2. Hình và bảng: Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,..) phải có tính khoa học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự ghi ở dưới hình, đối với bảng, tên và số thứ tự ghi ở trên bảng.

4. Bài viết phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa Việt hoá thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh, đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh thì phải có phiên âm La tinh và chú thích rõ ràng. Nếu dùng nhiều từ viết tắt thì phải có danh mục các từ viết tắt sau phần Summary. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được viết tắt không cần chú thích theo đúng quy định chung của nhà nước và quốc tế.

5. Bản thảo gửi đăng gồm 1 bản in chính và 1 bản điện tử. Bài tổng quan không quá 15 trang in, bài báo không quá 10 trang in và thông báo không quá 5 trang in. Tạp chí không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên. Bài không đăng không trả lại bản thảo.

6. Nhóm tác giả được tặng 1 cuốn tạp chí có bài được đăng.

7. Mọi giao dịch xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Toà soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.  Điện thoại (04) 37711069 - 37711070; Fax: (04) 37711073; E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn; Website: tapchikhoahocnongnghiep.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 39496141

Đang online: 7542

Ngày hôm qua: 15612

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ