Trang chủ Ngành đào tạo • Ngành Chăn nuôi thú y
25/06/2014 09:35 - Xem: 1719

Thông báo kết quả thực hiện các chương trình từ thiện đợt 1 của CBVC trường ĐH Nông Lâm

1. Khoa Môi Trường: Tổng số tiền ủng hộ: 1.359.158 đ 

 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Đỗ Thị Lan 144.375 
2 Dƣ Ngọc Thành 153.333 
3 Nguyễn Thanh Hải 127.650 
4 Trần Thị Phả 115.000 
5 Dương Minh Hòa 102.350 
6 Hoàng Thị Lan Anh 102.350 
7 Nguyễn Minh Cảnh 115.000 
8 Trƣơng Ánh Tuyết 102.350 
9 Nguyễn Duy Hải 102.350 
10 Bùi Thị Thanh Thủy 89.700 
11 Đặng Hồng Phƣơng 102.350 
12 Nguyễn Thị Huệ 102.350 
 
2. Khoa Chăn nuôi thú y: Tổng số tiền ủng hộ: 3.577.605 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Đoàn Quốc Khánh 102.000 
2 Hà Văn Doanh 130.000 
3 Từ Trung Kiên 116.550 
4 Nguyễn Thu Quyên Nghỉ thai sản 
5 Cù Thị Thúy Nga 116.550 
6 Hồ Thị Bích Ngọc 116.550 
7 Nguyễn Thị Minh Thuận Nghỉ thai sản 
8 Nguyễn Thị Thúy Mỵ 189.700 
9 Hà Thị Hảo 189.000 
10 Trần Thị Hoan 105.000 
11 Nguyễn Tiến Đạt 102.000 
12 Nguyễn Văn Quang 213.500 
13 Bùi Ngọc Sơn 90.000 
14 Phan Thị Hồng Phúc 116.550 
15 Đỗ Thị Lan Phƣơng 105.000 
16 Nguyễn Thị Bích Đào Nghỉ thai sản 
17 Nguyễn Thị Ngân 128.100 
18 Nguyễn Hữu Hòa 128.100 
19 Phạm Diệu Thùy 102.000 20 Phạm Thị Trang 102.000
21 Nguyễn Văn Sửu 165.900
22 Phạm Thị Hiền Lƣơng 189.700 
23 Nguyễn Văn Dũng 151.200 
24 Đặng Thị Mai Lan 93.450 
25 Nguyễn Thu Trang 120.000 
26 Nguyễn Hùng Nguyệt 139.650 
27 Ngô Nhật Thắng 197.000 
28 Mai Hải Hà Thu 81.900 
29 Nguyễn Văn Minh 127.005 
30 La Văn Công 116.550 
31 Trần Văn Thăng 116.550 
32 Dƣơng Thị Hồng Duyên 89.000 
33 Nguyễn Thị Thùy Dƣơng 76.000 
 
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Tổng số tiền ủng hộ: 1.705.450 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Trần Văn Điền 220.800 
2 Đinh Ngọc Lan 220.800 
3 Trần Thị Dự 178.250 
4 Phạm Hữu Phƣớc 190.900 
5 Ngô Thị Hƣơng 102.350 
6 Trần Hạnh Nguyên 102.350 
7 Nguyễn Thanh Hiếu 102.350 
8 Phạm Thị Ngân 165.600 
9 Dƣơng Thị Ninh 152.950 
10 Ngô Thái Hà 89.700 
11 Trịnh Thị Minh Trang 89.700 
12 Nguyễn Bình Dƣơng 89.700 
4. Khoa Kinh tế & PTNT: Tổng số tiền ủng hộ: 2.755.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Bùi Đình Hòa 200.000 
2 Dƣơng Văn Sơn 200.000 
3 Nguyễn Thị Châu 115.000 
4 Nguyễn Mạnh Hà 165.000 
5 Lƣu Thị Thùy Linh 90.000 
6 Nguyễn Mạnh Thắng 90.000 
7 Bùi Thị Thanh Tâm 105.000 
8 Cù Ngọc Bắc 175.000 
9 Đỗ Trung Hiếu 90.000 
10 Dƣơng Thị Thu Hoài 90.000 
11 Trần Việt Dũng 90.000 
12 Đặng Thị Thái 90.000 13 Trần Thị Ngọc 90.000
14 Nguyễn Thị Hiền Thƣơng 90.000
15 Trần Cƣơng 80.000 
16 Phạm Thị Thanh Nga 80.000 
17 Đỗ Hoàng Sơn 115.000 
18 Tống Thị Thùy Dung 80.000 
19 Vũ Thị Hiền 80.000 
20 Lành Ngọc Tú 80.000 
21 Nguyễn Thị Giang 70.000 
22 Nguyễn Quốc Huy 70.000 
23 Nguyễn Thị Lệ 65.000 
24 Nguyễn Sơn Tùng 80.000 
25 Đặng Thị Bích Huệ 80.000 
26 Bùi Thị Minh Hà 105.000 
27 Hồ Lƣơng Xinh 90.000 
 
5. Phòng Đào Tạo: Tổng số tiền ủng hộ: 1.584.662 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Nguyễn Ngọc Nông 267.567 
2 Nguyễn Hữu Hồng 279.067 
3 Phan Thị Thu Hằng 194.733 
4 Lê Văn Thơ 140.300 
5 Vũ Thị Thanh Hòa 89.700 
6 Triệu Xuân Hòa 102.350 
7 Lƣờng Hữu Mạnh 102.350 
8 Nguyễn Thị Bích Hồng 102.350 
9 Trƣơng Ngọc Phƣợng 76.245 
10 Nguyễn Đức Hoàng 89.700 
11 Lê Đình Chi 140.300 
 
6. Khoa Nông Học: Tổng số tiền ủng hộ: 5.846.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Nguyễn Thế Huấn 336.00 
2 Nguyễn Thúy Hà 238.000 
3 Nguyễn Viết Hƣng 255.000 
4 Nguyễn Thị Hồng Bích 86.000 
5 Đỗ Thị Ngọc Oanh 343.500 
6 Lƣu Thị Xuyến 211.000 
7 Luân Thị Đẹp 247.000 
8 Nguyễn Thị Mai Thảo 154.000 
9 Nguyễn Thị Lân 258.000 
10 Trần Minh Quân 166.000 
11 Trần Văn Định 224.000 12 Phạm Thị Thu Huyền 143.000
13 Bùi Đình Tráng 76.000
14 Dƣơng Trung Dũng 200.000 
15 Phan Thị Vân 285.000 
16 Vũ Thị Nguyên 149.00 
17 Ma Thị Phƣơng 267.000 
18 Hoàng Kim Diệu 149.000 
19 Nguyễn Thị Mão 328.000 
20 Lê Thị Kiều Oanh 164.000 
21 Nguyễn Thị Phƣơng Oanh 262.000 
22 Nguyễn Minh Tuấn 167.00 
23 Bùi Lan Anh 187.000 
24 Đặng Thị Tố Nga 158.000 
25 Lƣơng Kim Oanh 194.000 
26 Nguyễn Thị Thu Hiền 121.000 
27 Tô Xuân Lâm 224.000 
28 Nguyễn Thị Tƣơi 76.000 
29 Phạm Quốc Toán 76.000 
30 Phạm Văn Ngọc 202.000 
 
7. Phòng HC – TC : Tổng số tiền ủng hộ: 2.866.413 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Nguyễn Chí Hiểu 140.300 
2 Mai Quang Trƣờng 220.800 
3 Nguyễn Qúy Ly 200.445 
4 Nguyễn Văn Thuận 102.350 
5 Chu Thị Tuyết 80.500 
6 Hoàng Thị Nguyệt 79.350 
7 Nguyễn Thị Duyên 65.550 
8 Nguyễn Thị Thu Hà 86.633 
9 Nguyễn Văn Đông 140.300 
10 Vũ Đức Chiến 158.623 
11 Đỗ Thị Ngọc Quyên 140.300 
12 Lƣu Viết Huỳnh 102.350 
13 Phạm Thị Thanh Huệ 76.245 
14 Mai Quý Mạnh 147.583 
15 Nguyễn Mạnh Tùng 78.583 
16 Nguyễn Thế Giới 126.883 
17 Đào Văn Lộc 147.583 
18 Đõ Hữu Thành 92.383 
19 Lê Thị Quỳnh Nghỉ thai sản 
20 Hà Kiều Trang 63.250 
21 Lê Quang Tiến 89.700 
22 Nguyễn Thị Thủy 72.450 23 Đặng Thị Hòa 77.050
24 Lê Thị Nga 77.050
25 Trần Trọng Nam 70.150 
26 Trần Thị Kim Oanh 89.700 
27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 77.050 
28 Nguyễn Thị Hƣơng 63.250 
29 Đỗ Thị Thúy Nga 63.250 
 
8. Phòng Quản lý KH & QHQT: Tổng số tiền ủng hộ: 2.284.667 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Đặng Xuân Bình 168.667 
2 Nguyễn Hữu Thọ 140.300 
3 Lê Minh 152.950 
4 Liêu Thị Bắc 190.900 
5 Lê Thị Thu Hiền 89.700 
6 Trần Minh Hòa 152.950 
7 Dƣơng Hồng Việt 89.700 
8 Âu Thị Hà 155.633 
9 Trịnh Thị Việt 147.967 
10 Từ Thị Oanh 115.000 
11 Hoàng Thị Hƣơng 89.700 
12 Phạm Thị Điện 139.150 
13 Lê Thị Phi Nga 89.700 
14 Hoàng Trung Thành 178.250 
15 Hoàng Nguyễn Trung 89.700 
16 Dƣơng Thị Thu Hƣơng 102.350 
17 Trần Thị Lan Hƣơng 89.700 
18 Phan Thị Tố Loan 102.350 
 
9. Viện Khoa học sự sống: Tổng số tiền ủng hộ: 2.664.397 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Trần Văn Phùng 233.833 
2 Hoàng Toàn Thắng 259.900 
3 Guyễn Quang Tuyên 251.467 
4 Lê Sỹ Lợi 207.767 
5 Bùi Thị Thơm 140.300 
6 Phạm Thị Phƣơng Lan 140.300 
7 Nguyễn Thế Cƣờng 127.650 
8 Hoàng Ngọc huy 115.000 
9 Bế Văn Thịnh 115.000 
10 Phạm Thị Hồng 102.350 
11 Đòa Duy Hƣng 102.350 
12 Lê Thị Hảo 102.350 13 Vũ Thị Ánh 102.350
14 Đỗ Bích Duệ 89.700
15 Nguyễn Thị Duyên 89.700 
16 Nguyễn Thƣơng Tuấn 89.700 
17 Dƣơng Thị Khuyên 89.700 
18 Ma Thị Trang 76.245 
19 Trần Thị Thanh Tâm 76.245 
20 Nguyễn Thị Hƣơng Xiêm 76.245 
21 Nguyễn Văn Hiên 76.245 
 
10. TT Đào Tạo & PTQT: Tổng số tiền ủng hộ: 2.492.000 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Nguyễn Thế Hùng 356.000 
2 Hoàng Thị Bích Thảo 194.000 
3 Nguyễn Phƣơng Nhung 114.000 
4 Mã Nguyễn Thị Thuỷ 103.000 
5 Trần Thị Hoài Thanh 90.000 
6 Phạm Thị Nga 103.000 
7 Nguyễn Thị thu Hà 103.000 
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 90.000 
9 Vũ Thị Diệu Trang 90.000 
10 Lê Quỳnh Anh 90.000 
11 Trịnh Thị Hiếu 90.000 
12 Nguyễn Thị Thu Hằng 115.000 
13 Phạm Tất Thành 90.000 
14 Lƣơng Thị Chuyên 90.000 
15 Nguyễn Thị Bích Ngọc 90.000 
16 Hà Huy Hoàng 150.000 
17 Lê Xuân Thành 90.000 
18 Thái Thị Ngọc Trâm 94.000 
19 Nguyễn Thƣơng Huyền 90.000 
 Dƣơng Văn Thảo 170.000 
 Hồ Văn Bắc 90.000 
 
11. Phòng QL Sau ĐH: Tổng số tiền ủng hộ: 1.176.833 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Lê Sỹ Trung 233.833 
2 Nguyễn Văn Thái 165.983 
3 Đào Thanh Vân 251.467 
4 Nguyễn Thị Thu Huyền 89.700 
5 Dƣơng Thị Nguyên 140.300 
6 Trần Lệ Thị Bích Hồng 115.000 
7 Nguyễn Thị Thu Phƣơng 89.700 8 Nguyễn Thị Hằng 90.850
 
12. TT Thực Hành - Thực nghiệm: Tổng số tiền ủng hộ: 560.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Vũ Văn Thông 260.000 
2 Trần Viết Vinh 80.000 
3 Nguyễn Tất Đắc 80.000 
4 Vũ Trung Thành 80.000 
5 Nguyễn Thị Hƣờng 60.000 
 
13. TT Ngoại Ngữ & Tin Học ƯD: Tổng số tiền ủng hộ: 2.560.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Đàm Xuân Vạn 165.000 
2 Nguyễn Hải Bằng 115.000 
3 Nguyễn Văn Hiểu 115.000 
4 Nguyễn Sơn Hải 100.000 
5 Hứa Thị Toàn 115.000 
6 Nguyễn Ngọc Lan 115.000 
7 Trịnh Thị Thu 115.000 
8 Văn Thị Quỳnh Hoa 165.000 
9 Trần Thị Thúy Nga 175.000 
10 Trần Thị Thu Hà 190.000 
11 Nguyễn Thi Thu Hƣơng 115.000 
12 Vũ Kiều Hạnh 115.000 
13 Bùi Thị Kiều Giang 140.000 
14 Hà Minh Tuấn 115.000 
15 Mai Thị Huệ 8.000 
16 Nguyễn Minh Nguyệt 65.000 
17 Đỗ Thị Hằng 115.000 
18 Quản thị Vui 100.000 
19 Nguyễn Hà Phú 85.000 
20 Vi Sỹ Luân 85.000 
21 Nguyễn Trần Quang 85.000 
22 Trần Ngọc Anh 85.000 
 
14. Khoa Lâm nghiệp: Tổng số tiền ủng hộ: 3.738.267 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Trần Quốc Hƣng 140.300 
2 Nguyễn Văn Mạn 207.767 
3 Đàm Văn Vinh 207.767 
4 La Quang Độ 207.767 
5 Trần Công Quân 194.733 6 Nguyễn Đăng Cƣờng 102.350
7 Nguyễn Việt Hƣng 102.350
8 Lê Sỹ Hồng 127.650 
9 Đỗ Hoàng Chung 127.650 
10 Lƣơng Thị Anh 207.767 
11 Nguyễn Thị Thái 152.950 
12 Nguyễn Thu Hoàn 127.650 
13 Đặng Thị Thu Hà 127.650 
14 Phạm Thu Hà 115.000 
15 Nguyễn Công Hoan 127.650 
16 Dƣơng Văn Đoàn 102.350 
17 Trần Thị Hƣơng Giang 115.000 
18 Phạm Thị Diệu 102.350 
19 Lê Văn Phúc 102.350 
20 Trịnh Quang Huy 89.700 
21 La Thu Phƣơng 89.700 
22 Nguyễn Thị Thoa 115.000 
23 Nguyễn Thi Tuyên 102.350 
24 Đặng Kim Tuyến 207.767 
25 Trƣơng Quốc Hƣng 89.700 
26 Đào Hồng Thuận 115.000 
27 Nguyễn Tuấn Hùng 102.350 
28 Hồ Ngọc Sơn 127.650 
 
15. Phòng Thanh Tra KT& ĐBCLGD: Tổng số tiền ủng hộ: 1.065.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Nguyễn Đức Thạnh 240.000 
2 Nguyễn Thanh Tiến 140.000 
3 Trần Thị Thanh Tâm 100.000 
4 Đặng Thái Sơn 100.000 
5 Đinh Thị Minh Hảo 80.000 
6 Nguyễn Duy Hoàng 80.000 
7 Ngô Thị Ánh Ngọc 80.000 
8 Dƣơng Thị Tình 80.000 
9 Phạm Văn Hiểu 100.000 
10 Đỗ Xuân Trƣờng 65.000 
 
16. Phòng Quản Trị PV: Tổng số tiền ủng hộ: 2.170.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Phan Đình Thắm 210.000 
2 Nguyễn Hƣng Quang 115.000 
3 Vũ Đức Hải 189.000 
4 Nguyễn Thị Chín 114.000 5 Nguyễn Thị Phƣơng 139.000
6 Lý Mai Anh 150.000
7 Bùi Văn Đức 127.000 
8 Dƣơng Thuận Hải 121.000 
9 Nguyễn Quốc Huy 127.000 
10 Phạm Hữu Trung 127.000 
11 Nguyễn Thành Công 120.000 
12 Nguyễn Quang Phú 127.000 
13 Vũ Thị Xuân Mai 59.000 
14 Trần thị Thắm 59.000 
15 Trƣơng Thị Lan 91.000 
16 Bùi Thị Sao Mai 65.000 
17 Phạm Thị Hồng Thúy 65.000 
18 Trần Thu Hà 47.000 
19 Trịnh Thị Thu Hiền 78.000 
20 Trần Huy Hoàng 40.000 
17. TT Đào Tạo Theo NCXH: Tổng số tiền ủng hộ: 1.270.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Trần Huê Viên 230.000 
2 Hà Văn Chiến 200.000 
3 Trần Trung Kiên 120.000 
4 Đỗ Thị Liên 80.000 
5 Phan Viết Huy 80.000 
6 Cao Thị Hinh 80.000 
7 Nguyễn Thu Hƣơng 80.000 
8 Lƣơng Phƣơng Nga 80.000 
9 Ngô Quang Cƣơng 80.000 
10 Nguyễn Thúy Quỳnh 80.000 
11 Hà Huy Hồng 80.000 
12 Nguyễn Tiến Linh 80.000 
 
18. Khoa Quản Lý TN: Tổng số tiền ủng hộ: 2.973.133 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Vũ Thị Thanh Thủy 207.767 
2 Phan Đình Binh 127.650 
3 Nguyễn Thị Lợi 140.300 
4 Trƣơng Thành Nam 115.000 
5 Nguyễn Thế Đặng 293.250 
6 Nguyễn Khắc Thái Sơn 181.700 
7 Vũ Thị Quý 127.650 
8 Nguyễn Đức Nhuận 127.650 
9 Nguyễn Ngọc Anh 115.000 
10 Ngô Thị Hồng Gấm 102.350 11 Nguyễn Huy Trung 89.700
12 Nguyễn Lê Duy 102.350
13 Vƣơng Vân Hyền 102.350 
14 Dƣơng Thị Thanh Hà 207.767 
15 Nguyễn Thị Yến 102.350 
16 Nguyễn Quang Thi 115.000 
17 Nguyễn Đình Thi 127.650 
18 Trần Thị Mai Anh 102.350 
19 Nông Thị Thu Hyền 115.000 
20 Hoàng Hữu Chiến 102.350 
21 Phan Tiến Hùng 165.600 
22 Quách Thị Hoe 102.350 
 
19. Khoa Công nghệ SH - CNTP: Tổng số tiền ủng hộ: 2.920.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Trần Đình Quang 300.000 
2 Trần Văn Chí 100.000 
3 Phạm Thị Tuyết Mai 90.000 
4 Lƣơng Thị Thu Hƣờng 130.000 
5 Dƣơng Hữu Lộc 130.000 
6 Nguyễn Thị Tình 100.000 
7 Dƣơng Văn Cƣờng 130.000 
8 Nguyễn Thị Đoàn 100.000 
9 Nguyễn Văn Bình 100.000 
10 Lƣơng Hùng Tiến 145.000 
11 Nguyễn Hữu Nghị 100.000 
12 Nguyễn Văn Duy 170.000 
13 Phạm Thị Phƣơng 100.000 
14 Lƣu Hồng Sơn 100.000 
15 Đinh Thị Kim Hoa 130.000 
16 Trần Thị Lý 100.000 
17 Phạm Thị Vinh 100.000 
18 Lê Phƣơng Thủy 80.000 
19 Vi Đại Lâm 100.000 
20 Phạm Thị Ngọc Mai 90.000 
21 Lã Văn Hiền 65.000 
22 Dƣơng Mạnh Cƣờng 60.000 
23 Bùi Đình Lãm 60.000 
24 Nguyễn Thị Hƣơng 60.000 
25 Dƣơng Hữu Khoa 60.000 
26 Nguyễn Xuân Ninh 60.000 
27 Nguyễn Văn Bảo 60.000 
28 Bùi Tuấn Hà 100.000 
 20. Phòng Công tác HS - SV: Tổng số tiền ủng hộ: 3.783.000 đ 
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ 
1 Nguyễn Quang Tính 150.000 
2 Dƣơng Thế Phùng 260.000 
3 Đỗ Quốc Tuấn 194.000 
4 Lê Minh Toàn 194.000 
5 Nguyễn Đức Sơn 150.000 
6 Đỗ Thị Dƣơng 170.000 
7 Nguyễn Duy Bang 100.000 
8 Hoàng Thị Việt Hoa 80.000 
9 Nguyễn Văn Thuần 80.000 
10 Nguyễn T. Phƣơng Thuỷ 80.000 
11 Nguyễn Bình Minh 80.000 
12 Nguyễn Công Trứ 150.000 
13 Tạ Ngọc Thảo 80.000 
14 Dƣơng Thị Cẩm Linh 80.000 
15 Ngô Thị Thuỳ Lƣơng 80.000 
16 Nguyễn Thị Thuy 102.000 
17 Ngô Xuân Hữu 64.000 
18 Nguyễn Quốc Long 64.000 
19 Nguyễn Văn Quang 85.000 
20 Lý Quang Minh 64.000 
21 Tống Ngọc Tỉnh 64.000 
22 Trần Hữu Thái Không ủng hộ 
23 Đặng Thái Phƣơng 150.000 
24 Nguyễn Hữu Thảo 100.000 
25 Vũ Huy Kim Không ủng hộ 
26 Nguyễn Văn Phú 50.000 
27 Dƣơng Văn Nhàn Không ủng hộ 
28 Trần Văn Thức 112.000 
29 Vũ Cao đẳng 98.000 
30 Nguyễn Văn Lộc 85.000 
31 Nguyễn Văn Dũng 78.000 
32 Trần Việt Dũng 78.000 
33 Phan Đức Mạnh 78.000 
34 Phạm Ngọc Tuyến 70.000 
35 Nguyễn Thành Chung 70.000 
36 Đào Đình đắc 80.000 
37 Phạm Việt Trì 85.000 
38 Nguyễn Mạnh Hùng 139.000 
39 Lê Thanh Tuyến 139.000 
 
21. Khoa Khoa học cơ bản: Tổng số tiền ủng hộ: 4.871.764đ 
 STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ
1 Phạm Tiến Dũng 190.900
2 Nguyễn Thị Dung 194.733 
3 Phạm Thị Thanh Vân 127.650 
4 Nguyễn Thị Hồng Mai 190.900 
5 Trần Đức Toàn 190.900 
6 Nguyễn Quang Minh 190.900 
7 Mai Thị Ngọc An 168.667 
8 Vũ Thị Thu Loan 168.667 
9 Kiều Văn Hoà 190.900 
10 Phạm Văn Mến 190.900 
11 Phạm Thanh Hiếu 115.000 
12 Nguyễn Thị Thu Hằng Nghỉ thai sản 
13 Lành Thị Ngọc 127.650 
14 Nguyễn Thị Thuỷ 127.650 
15 Nguyễn Thị Thuý 115.000 
16 Lèng Thị Lan 127.650 
17 Vi Diệu Minh 115.000 
18 Đào Việt Hùng 115.000 
19 Trần Thị Thuỳ Dƣơng 115.000 
20 Dƣơng Thị Kim Huệ 102.350 
21 Nguyễn Thị Huyền 102.350 
22 Mai Thị Ngọc Hà 115.000 
23 Bùi Minh Tuấn 102.350 
24 Phạm Thanh Huế 115.000 
25 Nguyễn Đỗ Hƣơng Giang 102.350 
26 Nguyễn Trƣờng Giang 102.350 
27 Nguyễn Khánh Quang 89.700 
28 Vũ Thị Thu Lê 102.350 
29 Lê Quốc Tuấn 102.350 
30 Cao Hoàng Khuyến 102.350 
31 Bùi Linh Phƣợng 102.350 
32 Ngô Thị Mây Ƣớc 102.350 
33 Vũ Hồng Thái 102.350 
34 Dƣơng Thuỳ Trang 102.350 
35 Triệu Thị Len 89.700 
36 Nông Thị Xuân 89.700 
37 Nguyễn Văn Quân 89.700 
38 Bế Bích Đào 102.350 
39 Lê Thị Phƣơng Thảo Nghỉ thai sản 
40 Nguyễn Thị Hoa 102.350 
41 Trần Minh Khƣơng 86.998 
42 Lê Thị Ngọc Hoa Nghỉ thai sản 
 
22. TT Nghiên cứu LN MNPB: Tổng số tiền ủng hộ: 375.000 đ  
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ỦNG HỘ GHI CHÚ
1 Trần Thị Thu Hà 180.000 
2 Nguyễn Tiến Đáp 105.000 
3 Hoàng Thanh Phúc 90.000 
 
KẾT QUẢ: 22 ĐƠN VỊ ĐÃ ỦNG HỘ ĐƢỢC TỔNG SỐ TIỀN LÀ 54.534.833Đ ĐỂ CHI CHO 
CÁC QUỸ: NHÂN ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2014 (20.000.000Đ); ỦNG HỘ HOẠT 
ĐỘNG HƢỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO (20.000.000Đ); ỦNG 
HỘ QUỸ VÌ TRẺ THƠ NĂM 2014 (20.000.000Đ)./. 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 
CHỦ TỊCH 
 
(Đã ký) 
 
 
PGS. TS. ĐẶNG XUÂN BÌNH

Chi tiết xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 39380215

Đang online: 8592

Ngày hôm qua: 15374

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ