Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Quy định đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Quy định đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Quy định về đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Thông báo kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 9/2013 – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thông báo kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 9/2013 – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thông báo kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 9/2013 – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Công văn: V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

Công văn: V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên tại Công văn số 527/ĐHTN-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên Đại học Thái Nguyên; Để đảm bảo triển khai xây dựng 5 tài liệu giảng dạy của giảng viên theo đúng tiến độ như Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng ban hành theo Thông báo số 774/TB-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2013. Nhà trường thông báo và hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

Quyết định: V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định: V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Thái Nguyên" được phê duyệt kèm theo quyết định số: 3647/GD-ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ "Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết định số: 408/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Chương trình du học tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật lâm nghiệp Xanh-Petecbua, LB Nga

Chương trình du học tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật lâm nghiệp Xanh-Petecbua, LB Nga

Chương trình du học tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật lâm nghiệp Xanh-Petecbua, LB Nga

"Nét đẹp" Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

"Nét đẹp" Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

"Nét đẹp" Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lượt truy cập: 31169374

Đang online: 7438

Ngày hôm qua: 16785

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ