Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Thông báo kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 9/2013 – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thông báo kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 9/2013 – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thông báo kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 9/2013 – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Công văn: V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

Công văn: V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên tại Công văn số 527/ĐHTN-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên Đại học Thái Nguyên; Để đảm bảo triển khai xây dựng 5 tài liệu giảng dạy của giảng viên theo đúng tiến độ như Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng ban hành theo Thông báo số 774/TB-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2013. Nhà trường thông báo và hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

Quyết định: V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định: V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Thái Nguyên" được phê duyệt kèm theo quyết định số: 3647/GD-ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ "Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết định số: 408/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Minh chứng năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Chương trình du học tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật lâm nghiệp Xanh-Petecbua, LB Nga

Chương trình du học tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật lâm nghiệp Xanh-Petecbua, LB Nga

Chương trình du học tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật lâm nghiệp Xanh-Petecbua, LB Nga

"Nét đẹp" Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

"Nét đẹp" Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

"Nét đẹp" Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Lê Văn Dương ngày 20 tháng 9 năm 2013

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Lê Văn Dương ngày 20 tháng 9 năm 2013

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Lê Văn Dương ngày 20 tháng 9 năm 2013

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS 30a tuyển sinh năm 2012-2013

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS 30a tuyển sinh năm 2012-2013

Quyết định công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho 420 học sinh 30a tuyển sinh năm học 2012 - 2013.

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013

Quyết định công nhận kết quả học tập cho 96 học sinh và phân ngành đào tạo cho 69 học sinh dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013.

TB điểm chuẩn Trường ĐHNLTN năm 2013

TB điểm chuẩn Trường ĐHNLTN năm 2013

Thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào học đại học hệ chính quy trường ĐH Nông lâm TN năm 2013

Lượt truy cập: 27125925

Đang online: 2674

Ngày hôm qua: 10553

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ