Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Lê Văn Dương ngày 20 tháng 9 năm 2013

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Lê Văn Dương ngày 20 tháng 9 năm 2013

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Lê Văn Dương ngày 20 tháng 9 năm 2013

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS 30a tuyển sinh năm 2012-2013

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS 30a tuyển sinh năm 2012-2013

Quyết định công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho 420 học sinh 30a tuyển sinh năm học 2012 - 2013.

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013

Quyết định công nhận kết quả học tập cho 96 học sinh và phân ngành đào tạo cho 69 học sinh dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013.

TB điểm chuẩn Trường ĐHNLTN năm 2013

TB điểm chuẩn Trường ĐHNLTN năm 2013

Thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào học đại học hệ chính quy trường ĐH Nông lâm TN năm 2013

Danh sách sinh viên học lại hệ 30A và TKB

Danh sách sinh viên học lại hệ 30A và TKB

Danh sách sinh viên học lại hệ 30A

Thông báo kế hoạch tổ chức học giai đoạn 2 học kỳ 3 năm học 2012 - 2013

Thông báo kế hoạch tổ chức học giai đoạn 2 học kỳ 3 năm học 2012 - 2013

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012 – 2013 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học giai đoạn 2 học kỳ 3 năm học 2012 - 2013 từ ngày 22/06 – 04/08/2013.

Quy định học phí tín chỉ năm học 2013-2014

Quy định học phí tín chỉ năm học 2013-2014

Mức học phí tính theo tháng (đồng/tháng/1 sinh viên, theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ): tính chung cho tất cả các khóa đào tạo: 41, 42, 43, 44, 45, học bổ sung kiến thức (hệ 30A, giãn điểm ưu tiên khu vực Tây Bắc)

Thông báo Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Vũ Đức Hạnh ngày 22/6/2013

Thông báo Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Vũ Đức Hạnh ngày 22/6/2013

Thông báo Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Vũ Đức Hạnh ngày 22/6/2013

Thông báo Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Lê Văn Dương ngày 26/5/2013

Thông báo Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Lê Văn Dương ngày 26/5/2013

Thông báo Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Lê Văn Dương ngày 26/5/2013

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA KHÓA 19 CÁC CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA KHÓA 19 CÁC CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA KHÓA 19 CÁC CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐỢT II NĂM 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐỢT II NĂM 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐỢT II NĂM 2013

No Picture

Công văn V/v rà soát khối lượng, nội dung học phần trong khung chương trình mới

Hiện nay Nhà trường đã ban hành Chương trình đào tạo theo tín chỉ áp dụng đào tạo từ khóa 44. Chương trình đào tạo được xây dựng với tổng số 120 TC áp dụng cho khóa đào tạo 4 năm và 135 TC cho khóa đào tạo 4,5 năm. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình theo hướng thiết thực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và chuẩn đầu ra, giảm tải lý thuyết, tăng tính thực tế, cần thiết phải rà soát khối lượng, nội dung kiến thức của từng học phần môn học.

Danh mục các tạp chí khoa học nghiên cứu sinh phải công bố kết quả nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ

Danh mục các tạp chí khoa học nghiên cứu sinh phải công bố kết quả nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ

Danh mục các tạp chí khoa học nghiên cứu sinh phải công bố kết quả nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ

Danh mục hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ năm 2013 của Đại học Thái Nguyên

Danh mục hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ năm 2013 của Đại học Thái Nguyên

Danh mục hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ năm 2013 của Đại học Thái Nguyên

Lượt truy cập: 31169382

Đang online: 7443

Ngày hôm qua: 16785

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ