Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  khoa học & công nghệ cấp tỉnh năm 2016 - Tỉnh Cao Bằng

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp tỉnh năm 2016 - Tỉnh Cao Bằng

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp tỉnh năm 2016 - Tỉnh Cao Bằng

Thông báo Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2015

Thông báo Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2015

Thông báo Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2015

Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí KH&CN trường Đại học Hùng Vương

Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí KH&CN trường Đại học Hùng Vương

Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí KH&CN trường Đại học Hùng Vương

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2015-2020

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2015-2020

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2015-2020

Thông báo số 1033/TB-KHCN v/v đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Trường năm 2016

Thông báo số 1033/TB-KHCN v/v đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Trường năm 2016

Thông báo số 1033/TB-KHCN v/v đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Trường năm 2016

Thông báo xét chọn bài báo đăng tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Thông báo xét chọn bài báo đăng tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Thực hiện kế hoạch KHCN 2015, Trường Đại học Nông Lâm dự kiến sẽ xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) vào tháng 11. Nhà trường thông báo công các chuẩn bị xét chọn bài báo đăng tạp chí như sau:

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên Trường Đại học Nông Lâm năm 2015"

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên Trường Đại học Nông Lâm năm 2015"

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Nhà trường đã ban hành thông báo số 424/TB-KHCN về việc tổ chức Hội thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên Trường Đại học Nông Lâm năm 2015". Nhà trường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự quan tâm của các thầy/cô, các em sinh viên trong trường. Nhằm cổ vũ hơn nữa các em sinh viên mạnh dạn đưa ra ý tưởng của mình để Nhà trường xét chọn được những ý tưởng hay nhất, hỗ trợ thực hiện ý tưởng thành hiện thực.Nhà trường tiếp tục thông báo tới các thầy/cô, các em sinh viên thông tin về Hội thi:

Thông báo về việc tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Bắc

Thông báo về việc tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Bắc

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2015 (đợt 2)

Thông báo về việc báo cáo tiến độ đề tài NCKH  cấp Trường - đợt 1 năm 2015

Thông báo về việc báo cáo tiến độ đề tài NCKH cấp Trường - đợt 1 năm 2015

Thông báo về việc báo cáo tiến độ đề tài NCKH cấp Trường - đợt 1 năm 2015

Thông báo về việc quản lý lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên

Thông báo về việc quản lý lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên

Thông báo về việc quản lý lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên

Tạm dừng xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 2015 dành cho sinh viên

Tạm dừng xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 2015 dành cho sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 dành cho sinh viên.

Thông báo về việc xét chọn bài báo đăng tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo về việc xét chọn bài báo đăng tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện kế hoạch KHCN năm 2015, Trường Đại học Nông Lâm dự kiến sẽ xuất bản tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào tháng 10 năm 2015.

Thông báo về việc mời tham dự Hội nghị Toàn cầu về Sản xuất và Phát triển bền vững của Trường Đại học Việt Đức

Thông báo về việc mời tham dự Hội nghị Toàn cầu về Sản xuất và Phát triển bền vững của Trường Đại học Việt Đức

Thông báo về việc mời tham dự Hội nghị Toàn cầu về Sản xuất và Phát triển bền vững tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh của Trường Đại học Việt Đức

Thông báo tổ chức Hội thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên"

Thông báo tổ chức Hội thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên"

Thông báo tổ chức Hội thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - 2015"

Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài NCKH 2015

Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài NCKH 2015

Thông báo số 440/TB-KHTC về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài NCKH 2015

Lượt truy cập: 39332512

Đang online: 5406

Ngày hôm qua: 16330

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ