Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016

Thông báo kêu gọi dự án hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Cộng hòa Áo

Thông báo kêu gọi dự án hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Cộng hòa Áo

Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ được điều phối bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo (BMWWF). Mục đích của Chương trình là tăng cường hợp tác khoa học giữa hai nước bằng việc khuyến khích và hỗ trợ trao đổi các nhà khoa học trong khuôn khổ các dự án hợp tác khoa học song phương.

Lượt truy cập: 27582227

Đang online: 7305

Ngày hôm qua: 9431

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ