Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
17/07/2020 Quyết định hội đồng thi và các Ban chức năng kỳ thi đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CNTY theo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ
15/07/2020 Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2019-2020 Cập nhật
10/07/2020 Thông báo số 772/TB-ĐHNL-KHTC ngày 9/7/2020 của Nhà trường về việc tạm ứng kinh phí đề tài, dự án năm 2020
10/07/2020 Thông báo về việc tạm ứng kinh phí đề tài, dự án năm 2020
10/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trình độ đại học của trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
10/07/2020 Quyết định ban hành quy trình quản lý, cấp phát và lưu trữ phôi văn bằng, chứng chỉ của trường ĐHNL
04/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trình độ đại học của trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
26/06/2020 Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì Cập nhật
26/06/2020 Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020 Cập nhật
26/06/2020 Tờ trình về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Cập nhật
20/06/2020 Kết luận cuộc họp ngày 5.6.2020 sau hội nghị tư vấn lần 3 về đánh giá CTĐT theo AUN-QA
19/06/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 2030 (giai đoạn 2020 - 2025)
18/06/2020 Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc Nhà nước
16/06/2020 Thông báo về việc chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè năm 2020
16/06/2020 Thông báo về việc chi lương, bảo hiểm và chế độ phúc lợi cho cán bộ là giảng viên kiêm nhiệm ở các đơn vị tự chủ của Trường
29/05/2020 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài NCKH năm 2019
29/04/2020 Kết luận cuộc họp rà soát báo cáo giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
22/04/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
13/04/2020 Ban hành quy định về đào tạo trực tuyến trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
21/03/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác dự giờ của trường Đại học Nông Lâm