Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
04/03/2020 Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Nông Lâm
28/02/2020 Lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Đại học Thái Nguyên Cập nhật
05/02/2020 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch hoạt động của các đơn vị năm 2020
05/02/2020 Thông báo số 116/TB-ĐHNL-KHTC ngày 5/2/2020 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch hoạt động của các đơn vị năm 2020
03/02/2020 Thông báo về việc kiểm tra tài chính nội bộ các Trung tâm hạch toán độc lập trực thuộc Trường
16/01/2020 QĐ Số 100/QĐ-ĐHTN ngày 13/1/2020 về sửa đổi, bổ sung đối tượng và điều kiện dự thi trình độ thạc sĩ
03/01/2020 Hợp đồng bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo năm 2020
31/12/2019 Thanh lý hợp đồng bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo
31/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018
31/12/2019 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
22/12/2019 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010 về miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập
19/12/2019 Thông báo về một số nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018
19/12/2019 Thông báo về việc chi quà ngày tết Dương lịch 1/1/2020
11/12/2019 Thông báo về việc xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị hội nghị CBVC năm 2019
20/10/2019 Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam
15/10/2019 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1415/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 7/10/2019 về việc chi tiền hỗ trợ CBVC mua đồng phục nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường
09/10/2019 Quyết định về việc bổ sung danh sách giảng viên tham gia đề án lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập tích cực lần 1 năm 2019
04/10/2019 Quy định đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
13/09/2019 Sổ tay Nghiên cứu khoa học
10/09/2019 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2018 - 2019