Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
11/04/2018 Thông báo về việc chi quà nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, ngày Chiến Thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2018
20/03/2018 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
12/03/2018 Thông báo về việc thu, nộp và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017
10/02/2018 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
26/01/2018 Thông báo về việc kiểm tra tài chính nội bộ các Trung tâm hạch toán độc lập trực thuộc Trường
22/01/2018 Thông báo về việc chi quà nhân dịp tết Mậu Tuất 2018
20/01/2018 Từ 1/7/2018: Đồng loạt tăng lương, lương hưu và trợ cấp
20/01/2018 Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNDN (TNDN)
03/01/2018 Hợp đồng bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo năm 2018
01/01/2018 Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
30/12/2017 Quyết định về việc ban hành về CT mở ngành, chuyên ngành ĐT trình độ ĐH tại trường ĐHNL
29/12/2017 QĐ số 1916/QĐ-ĐHNL ngày 29/12/2017 về Ban hành danh mục ngành tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp và gần với ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
20/12/2017 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
15/12/2017 Thông báo về việc chi quà nhân ngày tết Dương lịch 1/1/2018
13/12/2017 Ban hành về CT mở ngành, chuyên ngành ĐT trình độ ĐH tại trường ĐHNL
28/11/2017 Thông báo Về việc đóng góp kinh phí quản lý chung, tận thu sản phẩm cho quỹ phúc lợi và kê khai nộp thuế thu nhập vãng lai từ các đề tài, dự án KHCN năm 2017
27/11/2017 Thông báo số 1569/TB-KHTC ngày 23/11/2017 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
23/11/2017 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
13/11/2017 Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
10/11/2017 Thông báo về việc bổ sung các căn cứ trong soạn thảo hợp đồng đào tạo hệ VLVH, hợp đồng kinh tế, mua bán vật tư, đề tài dự án các cấp