Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
14/04/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2017 Cập nhật
07/04/2017 Kế hoach trien khai thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường giai đoạn 2016-2019
05/04/2017 Chương trình hành động thực hiện chỉ thị 05 CTTW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 2017
05/04/2017 Chương trình hành động của Công đoàn Trường ĐHNL phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị giai đoạn 2017-2020
03/04/2017 Chương trình hành động phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2019
30/03/2017 Thông báo về việc cung cấp số tài khoản của Nhà trường phục vụ ký kết hợp đồng với các đơn vị ngoài Trường
27/03/2017 Thông báo về việc chi quà nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 Cập nhật
21/03/2017 Quyết định phê duyệt Chương trình KHCN phục vụ XD nông thôn mới 2016-2020 (sửa đổi, bổ sung QĐ 27/QĐ-TTG)
19/03/2017 Thông tư 07/2017/TT- BGDĐT về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học.
09/03/2017 Thông tư quy định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Ủy ban dân tộc
06/03/2017 Thông báo về việc thu, nộp và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016
27/02/2017 Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2017
20/02/2017 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ
14/02/2017 Thông tư số 42/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
11/02/2017 Thông tư số 42/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
26/01/2017 Thông báo về việc quyết toán kinh phí chi thường xuyên, kinh phí đề tài, dự án năm 2017
04/01/2017 Hợp đồng bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo năm 2017
31/12/2016 Luật Giáo dục đại học 2012
31/12/2016 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ đương nhiệm và trong quy hoạch
31/12/2016 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trình độ cao