Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
25/02/2016 Thông báo về định mức chi một số hoạt động chuyên môn của các đơn vị năm 2016
22/01/2016 Thông báo về việc chi quà tết Bính Thân năm 2016
05/01/2016 Đề án phá triển nguồn nhân lực Trường Đại học Nông lâm giai đoạn 2016 -2020
01/01/2016 Hợp đồng bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo năm 2016
25/12/2015 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025
12/12/2015 QD số 2852/QĐ-ĐHTN về ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015
07/12/2015 Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí để đăng tải các công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học Cập nhật
01/12/2015 NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
17/11/2015 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ quyết toán kinh phí đề tài NCKH năm 2015 Cập nhật
11/11/2015 Nghị Quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán NSNN năm 2016 được thông qua ngày 11/11/2015
02/11/2015 Thông báo về việc chi quà chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường
01/11/2015 Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
29/10/2015 Kết quả thi vien chuc dot 1 nam 2015
27/10/2015 Nghị định 73/2015/NĐ-CP về Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.
25/10/2015 Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
15/10/2015 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ
14/10/2015 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
28/09/2015 Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế năm 2015 đối với sinh viên
22/09/2015 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2015
18/09/2015 Thông báo về việc khoán văn phòng phẩm cho giáo viên và cấp bảo hộ lao động năm 2015