Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
17/04/2015 Thông báo về việc chi quà nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương
17/04/2015 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2015
13/04/2015 11 đối tượng được tăng lương từ 6/4/2015 Cập nhật
01/04/2015 Thông báo số 259/TB-KHTC ngày 1/4/2015 của Hiệu trưởng về việc phân công chữ ký trong Ban giám hiệu
24/03/2015 Thông báo về việc đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc
24/03/2015 Thông báo về việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014
11/03/2015 Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng (Kỹ sư xây dựng)
07/03/2015 Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
06/03/2015 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2015
03/03/2015 Thông báo về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
01/03/2015 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
10/02/2015 Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2015
05/02/2015 Thông báo về việc chi quà nhân dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015
01/01/2015 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2014
11/12/2014 Thông báo về việc thanh quyết toán năm 2014
10/11/2014 Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015 Cập nhật
15/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
22/08/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen
10/08/2014 Ban hành QĐ số 1131/QĐ - ĐHTN về đào tạo thạc sĩ ngày 30/7/2014
26/06/2014 Thông tư 15 ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ GD&ĐT ngày 15/5/2014