Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
31/12/2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBVC năm 2017 và giai đoạn 2017-2020
31/12/2016 Luật viên chức 2010
27/12/2016 Thông báo về việc quyết toán kinh phí chi thường xuyên, kinh phí đề tài dự án năm 2016
22/12/2016 Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy chế quản lý HSSV ngoại trú
06/12/2016 Thông báo về việc khoán văn phòng phẩm cho giáo viên năm 2016 Cập nhật
20/11/2016 Chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 Cập nhật
20/11/2016 Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
15/11/2016 Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN, ngày 15/11/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
09/11/2016 Quyết định về việc chi quà nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
22/10/2016 QĐ Số 1353/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18/10/2016 Ban hành Quy định về tổ chức, triển khai công tác phản biện độc lập luận án tiến sĩ tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
11/10/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2016
30/09/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên
27/09/2016 Thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông hàng tháng qua thẻ ATM Agribank
16/09/2016 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2015 - 2016
13/09/2016 Thông báo về việc mở tài khoản thẻ ATM Agribank
08/09/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2016
05/09/2016 Quyết định ban hành chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
20/08/2016 Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
20/08/2016 Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
16/08/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9/2016