Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
06/11/2017 Thông báo về việc chi quà nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
03/11/2017 QD Trung tuyen vien chuc dot 1 nam 2017
16/10/2017 Ket qua thi vien chuc dot 1 nam 2017
12/10/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
09/10/2017 Thông tư 23 v/v ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam
08/10/2017 Quy định một số quy trình phục vụ công tác đào tạo
06/10/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2017
29/09/2017 Huong dan thuc hien quy che thi vien chuc
27/09/2017 Thông báo về việc cấp lại Hợp đồng thấu chi đối với CBVC tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
22/09/2017 Ke hoach thi tuyen VC năm 2017
22/09/2017 Lich thi vien chuc dot 1 nam 2017
21/09/2017 Đại hội chi bộ phòng kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2017-2020 Cập nhật
20/09/2017 Thông tư 22/2017/TT-BGDDT về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.
15/09/2017 Thông báo số 1210/TB-KHTC ngày 15/9/2017 của Nhà trường về việc kiểm tra tiến độ và hướng dẫn thanh toán đề tài NCKH của sinh viên năm 2017
14/09/2017 Thông báo về việc xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị
13/09/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2017
10/09/2017 QĐ số 1796/QĐ-ĐHTN ngày 28/8/2017 vè ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
30/08/2017 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2016 -2017
22/08/2017 Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học. Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tiếng Anh đối với hệ sinh viên hệ chính quy trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên
22/08/2017 Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học. Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tiếng Anh đối với hệ sinh viên hệ chính quy trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên