Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
02/06/2021 Ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên
31/05/2021 Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sửa đổi
26/05/2021 Thông báo xét sáng kiến cải tiến năm học 2020 - 2021
26/05/2021 Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN và các đơn vị thành viên trong TS & QLĐT trình độ ĐH,CĐ & TC
25/05/2021 Thông báo về sử dụng hình thức thanh toán điện tử trong hoạt động giao dịch bằng tiền
24/05/2021 Chi quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2021
21/05/2021 Hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021
19/05/2021 Quy định về việc in phôi, quản lý và cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ của Đại học Thái Nguyên
19/05/2021 Quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị đào tạo của Đại học Thái Nguyên
18/05/2021 Thông báo kê khai giờ NCKH năm học 2020 - 2021
18/05/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
16/05/2021 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài các cấp 6 tháng đầu năm và đề xuất đề tài cấp Đại học năm 2022
12/05/2021 Chi tiền hỗ trợ CBVC đi thăm quan nghỉ mát hè năm 2021
11/05/2021 Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn giáo dục năm 2020-2021
11/05/2021 Hướng dẫn 10HD - CĐN về khen thưởng chuyên đề CĐGDVN
10/05/2021 Tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 (ĐHTN)
07/05/2021 Chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè 2021
05/05/2021 Thông báo về việc sử dụng thu học phí qua ứng dụng ViettelPay
29/04/2021 Thông báo về việc tham gia Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
26/04/2021 Phân công đơn vị phụ trách tiêu chuẩn đánh giá xếp loại các đơn vị đào tạo trong ĐHTN năm học 2020 - 2021