Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
09/03/2022 QĐ số: 154/QĐ-ĐHTN-ĐT ngày 8/3/2022 về Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm
24/02/2022 Quyết định chi tiền 8.3.2022
24/02/2022 Thông báo xây dựng quy chế chế chi tiêu nôi bộ
24/02/2022 Thông báo nộp tiền đóng góp quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa năm 2021
24/02/2022 Quyết định chi tiền 8.3.2022
21/02/2022 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022
20/02/2022 Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường Cập nhật
18/02/2022 Cẩm nang từ vựng tiếng Anh cho cán bộ Đoàn
09/02/2022 QĐ số: 127/QĐ-ĐHTN ngày 28/1/2022 về Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên
21/01/2022 Quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" năm học 2021 - 2022
18/01/2022 TB về việc nộp BCTC và Kiểm tra tài chính nội bộ tài các trung tâm trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm
18/01/2022 QĐ thành lập đoàn kiểm tra tài chính nội bộ
18/01/2022 Chi tiền CBVC, người lao động tham dự Hội nghị CBVC năm 2021
18/01/2022 Chi tiền Tết âm lịch Nhâm Dần 2022
17/01/2022 Thông báo về việc nộp quỹ phúc lợi năm 2021
24/12/2021 Xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2021.
17/12/2021 Chi tiền Tết dương lịch 01.01.2022
10/12/2021 Thông báo về thanh quyết toán kinh phí thường xuyên lần 2
30/11/2021 Các biểu phụ lục Kế hoạch & Dự toán NSNN năm 2022
29/11/2021 Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí thi đua năm học 2021 - 2022