Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
04/04/2023 Thông báo số 1112/TB-ĐHTN ngày 24/3/2023 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 của Đại học Thái Nguyên về kết quả xét đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 cấp ĐHTN
27/02/2023 Công văn 578/ĐHTN-PCTĐ ngày 24/02/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 của ĐHTN
20/02/2023 Quyết định chi tiền 8.3.2023
20/02/2023 Quyết định chi tiền 8.3.2023
13/02/2023 Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
06/01/2023 Thông báo thực hiện quyết toán năm 2022
01/01/2023 NGHỊ QUYẾT 165/NQ-CP NGÀY 20/12/2022 VỀ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
30/12/2022 Thông báo về việc thay đổi tài khoản của Nhà trường
30/12/2022 Quyết định chi tiền Tết Quý Mão
23/12/2022 Quyết định số 1092/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 Trường ĐHNL
23/12/2022 Công văn số 1097/ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Trường ĐHNL
12/12/2022 TB về việc đóng góp quỹ phúc lợi năm 2022
12/12/2022 QĐ chi tiền nhân dịp Tết dương lịch
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 24 Đề nghị cấp, thay đổi thấu chi
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 24 Đề nghị cấp, thay đổi thấu chi
23/11/2022 Các phụ biểu của dự toán NSNN năm 2023
23/11/2022 Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2023